GPS Trainer info

Wat is het GPS Collectief?

Het GPS Collectief is een “club” van GPS Trainers die in meer en mindere mate met elkaar samenwerken. Het is geen vereniging, stichting of keurmerk. Verzameling is misschien zelfs een beter woord.

En verduidelijking naar onze klanten over onze GPS activiteiten en hoe serieus we daarin zijn.

 

 

Wat is het doel van dit GPS Collectief?

Het doel is om als GPS Trainer niet alleen te staan. Kennis onderling delen en bij ziekte of andere levensobstakels elkaar te kunnen helpen om de GPS cursist annex Klant niet teleur te hoeven stellen.

 

Onze onderlinge samenwerking kan zeer nauw zijn, waarbij organisaties GPS cursussen en workshops aanbieden op meerdere websites en deze (ver)delen tussen meerdere GPS trainers. Maar de samenwerking kan ook alleen bestaan in het kunnen opvangen van elkaar, cursussen kunnen overnemen bij b.v. ziekte en kennis delen.

Of als iemand een grote opdracht krijgt en dan de mogelijkheid heeft om de samenwerking te zoeken.

 

Of als een deel van je benodigde kennis wat stroef is geworden, de hulp van een collega trainer in kunnen roepen.

 

 

Wat doen we in het GPS Collectief?

 • We houden contact per forum/e-mail/telefoon.
 • We stellen elkaar vragen.
 • Klankbord naar elkaar.
 • We komen 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar om kennis te delen en weer even bij te praten.
 • We houden een kennismatrix bij, wie weet wat, waarvan en hoeveel.
 • We houden een GPS Toestellen vergelijkingsmatrix bij die we onderling delen en bijhouden.
 • Je kunt op deze site een blog maken en bijhouden, je kunt artikelen schrijven en beide voorzien van afbeeldingen/foto's. Afbeeldingen zijn ook los te plaatsen.

 

 

Lid worden? Wat zijn de voorwaarden?

 • Open minded.
 • Nut inzien van de kwaliteitsverbetering naar onze klanten.
 • Bereid zijn om je GPS kennis en kunde te delen.
 • Logo van GPS Collectief op je website plaatsen op een duidelijk zichtbare plaats.
 • Aanwezigheid bij minimaal 50% van de jaarlijkse bijeenkomsten.
 • Een trainer kan alleen als persoon lid worden en niet als organisatie die meerder trainers vertegenwoordigd.
 • Invullen van de leden informatie op deze website.
 • Actief bezig zijn met het GPS Collectief. Op basis van eigen je activiteiten voor het GPS Collectief verdien je punten. Doe je niets, dan vervalt het lidmaatschap automatisch. Lees hier hoe het werkt. (puntensysteem is voorlopig niet in gebruik!)

 

Hoe kan ik lid worden?

 • Maak een account op de GPS Collectief website, vraag daarbij om de rol Aspirant lidmaatschap.
 • Vul alle gegevens in, plaats je pasfoto en uw bedrijfslogo.
 • Maak de jaarlijkse bijdrage over op rekeningnummer NL52INGB0006069732 t.n.v M. Boelis in De Goorn, o.v.v. GPS Collectief 201X + volledige naam.
 • Je ontvangt de status Goedgekeurd lidmaatschap van ons en een totaal van 500 punten, na controle van de gegevens. Je word hierna ook getoond in o.a. de ledenlijst.
 • Stel je voor op het GPS Collectief forum naar de andere leden toe.
 • Plaats het GPS Collectief logo op je website (na inloggen en goedkeuring kun je verwijzingen vinden die je dient te gebruiken om punten te verdienen).
 • Je komt naar de eerst volgende bijeenkomst.

 

 

Wat kost het om mee te doen?

Vooral je eigen tijd die je erin stopt en zeer waarschijnlijk de lol die je heb om de tijd erin te stoppen en ook tijd van anderen daarvoor terug te krijgen.

Veel tijd? Nee, dat nu ook weer niet.

Vanaf 1 januari 2014 word er een jaarlijkse bijdrage van € 50,- per deelnemende (aspirant) GPS trainer gevraagd om de gezamelijke vergaderkosten te dekken.

 

Omdat we geen vereniging zijn, is een BTW factuur niet mogelijk.

 

 

 

Organistatiestructuur:

 • Voorzitter:  Marco Pietersma
 • Penningmeester: Marco Boelis

 

 

 

Oprichters:

Het GPS Collectief is opgericht door Eric de Haan (GPS vragen) en Marco Pietersma (GPS Expert). Doordat we zijn gaan samenwerken, maar ook een eigen identiteit wilden blijven behouden en we wel de kracht van samenwerking willen gebruiken is dit GPS Collectief opgericht, in februari 2012.